“Wie een oor heeft, die hore,”

Ezelshoren is de titel van de stichting en van het boek. Deze naam komt misschien wat raar over, maar geeft precies weer waar het om gaat: “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”. Om te leven en lief te hebben naar dit woord, hoeft u dus niet perse te geloven in het bestaan van God, want wie een oor heeft, die hore. Veel belangrijker is de vraag wie u gelooft en aan welk woord u waarde geeft en hoe groot die waarde is: 30%, 60%, 90% of zelfs 100%. Deze keuze is bepalend voor welke vrucht u draagt en of deze echt tot wasdom komt. 

De woorden die ik hoorde, zijn te herleiden tot de 10 Woorden. Zij nemen een centrale plaats in het boek en dragen naar ik hoop vrucht in de activiteiten in Arnhemse en in bijzonder het Arnhemse Broek waar ik woon! Ook vormen deze woorden in fysieke zin de schat, Heilige graal, waar ik naar op zoek ben. In de rubriek columns breng ik o.a van dit zoeken: de Weg, Waarheid en Leven verslag uit.

Vrede zij met u,
Rob