“Wie een oor heeft, die hore,”

De Stichting ezelshoren is 1 september 2017 haar activiteiten gestaakt!