Mensenkinderen,

Ik, de Here, Uw God, betreur het zeer u te zeggen dat de woorden in de zogenaamd ‘heilige boeken’ niet altijd op Mijn initiatief zijn neergeschreven of zelfs van Mij afkomstig zijn. Vandaag schijnt door Mijn Zoon ‘Jezus Christus’ het licht op Mijn Woord en op u, opdat u zult weten hoe en hoezeer Ik u liefheb.

Ik, Rob van Sprang, zetter van de letter, werd geraakt door Zijn liefde en koos ervoor Mij vanuit die liefde tot in Zijn nabijheid te bewegen. Nu kan ik en mag ik in Woord en Daad van Zijn liefde getuigen gelijk Paulus, 1 Korintiërs 13:1-13; de liefde, want:

  • al ware het, dat ik met tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of rinkelend cimbaal.
  • al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar had de liefde niet ik ware niet, ik ware niets.

U kunt het boek gratis downloaden door op de titel te klikken! In het Nederlands heet het ‘Ezelshoren’ en in het Engels ‘Donkeys hear’.